top of page

1    K O N T A K T 

Jeżeli jesteś zainteresowany/a współpracą z MUTE
czekam na Twój kontakt mailowy lub telefoniczny.

2    K O N S U L T A C J A 

Przy kawie lub na spotkaniu online omówimy
Twoje oczekiwania w stosunku do projektu oraz przebieg współpracy.

3    U M O W A

Po ustaleniu szczegółów podpiszemy umowę
i ustalimy termin rozpoczęcia projektu.

4    I N W E N T A R Y Z A C J A

Na umówionym spotkaniu na budowie
inwentaryzuję projektowaną przestrzeń.

5    K O N C E P C J A

Przedstawię propozycje układów funkcjonalnych,
a po ich omówieniu i ustaleniu ostatecznej wersji 
otrzymasz fotorealistyczne wizualizacje 3d wnętrza.

6    Z M I A N Y

Na tym etapie istnieje możliwość wprowadzenia
zmian do koncepcji, które zostaną uwzględnione i zaakceptowane. 

7    D O K U M E N T A C J A   T E C H N I C Z N A

Otrzymasz ode mnie pełen pakiet rysunków technicznych dla wykonawców
oraz listę wyposażenia wnętrz. Na tym etapie możemy również
umówić się na wspólną wizytę w salonach z wyposażeniem wnętrz,
a na spotkaninu na budowie przedstawię próbki materiałów
użytych w projekcie.

8    R E A L I Z A C J A

Podczas realizacji jestem do Twojej dyspozycji
w celu konsultacji przebiegu prac remontowych,
do momentu, aż będziesz mógł/mogła cieszyć się nowym wnętrzem!

Zakres każdego projektu zawsze dopasowywany jest i omawiany indywidualnie.
Możesz wybrać tylko część zakresu lub rozszerzyć współpracę o etapy, które Cię interesują.

bottom of page